Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Export nebo import konfiguračního souboru

Nastavení konfigurace tiskárny můžete exportovat do textového souboru a poté importovat a použít u jiných tiskáren.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. V prostředí serveru Embedded Web Server klepněte na možnost Export nastavení nebo Import konfigurace.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 4. Pokud tiskárna podporuje aplikace, proveďte následující kroky:

  1. Klepněte na možnost Aplikace > vyberte aplikaci > Konfigurovat.

  2. Klepněte na možnost Export nebo Import.

Byl tento článek užitečný?
Top