Skip to Content Information Center
Lexmark CX921

Lexmark CX921

Installation af en printerharddisk

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

 1. Sluk for printeren.

 2. Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.

 3. Brug skruetrækkeren, der er anbragt inde i panel A, til at afmontere stikkets dæksel fra printerens bagside.

 4. Hvis printeren har et filterdæksel, skal du fjerne dækslet.

 5. Fjern systemkortets dæksel.

  Advarsel - Potentiel skade:  Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

 6. Fjern systemkortets afskærmning.

 7. Pak printerens harddisk ud.

 8. Tilslut harddisken, og tilslut derefter harddiskens interfacekabel til systemkortet.

 9. Sæt afskærmningen og derefter adgangsdækslet på.

 10. Monter stikkets dæksel.

 11. Hvis du har fjernet et filterdæksel, skal du montere dækslet.

 12. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.

Var denne artikel nyttig?
Top