Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Kopiera fotografier

  1. Placera ett foto på skannerglaset.

  2. Från huvudmenyn går du till:

    Kopiera > Innehåll > Innehållstyp > Foto

  3. På menyn Innehållskälla väljer du den inställning som bäst överensstämmer med det ursprungliga fotot.

  4. Kopiera fotot.

Var denna artikel användbar?
Top