Skip to Content Information Center
Lexmark CX921

Lexmark CX921

Wybór miejsca na drukarkę

 • Należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca, aby zasobniki, pokrywy i drzwiczki swobodnie się otwierały oraz by można było instalować opcjonalne wyposażenie.
 • Ustaw drukarkę w pobliżu gniazdka elektrycznego.
 • UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy umieszczać ani używać tego produktu w pobliżu wody lub w miejscach o dużej wilgotności.

 • Należy upewnić się, że przepływ powietrza w pomieszczeniu spełnia wymagania najnowszej wersji standardu ASHRAE 62 lub standardu CEN Technical Committee 156.
 • zadbać o płaską, mocną i stabilną powierzchnię.
 • Drukarkę należy:
  • utrzymywać w czystości i dbać, aby była sucha i nie osadzał się na niej kurz;
  • trzymać z dala od zszywek i spinaczy do papieru;
  • trzymać z dala od bezpośredniego przepływu powietrza klimatyzatorów, grzejników lub wentylatorów;
  • trzymać w miejscu nienarażonym na bezpośrednio padające promienie słoneczne, dużą wilgotność lub gwałtowne zmiany temperatury.
 • Należy przestrzegać zalecanych temperatur i unikać wahań:
 • Temperatura otoczenia

  Od 10 do 30°C (od 50 do 86°F)

  Temperatura przechowywania

  Od -10 do 40°C (od 14 do 104°F)
 • Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić następującą zalecaną ilość wolnego miejsca wokół drukarki:
 • 1

  Góra

  400 mm (15,7 cala)

  2

  Tylny

  120 mm (4,80 cala)

  3

  Prawa strona

  400 mm (15,7 cala)

  4

  Przód

  444,5 mm (17,5 cala)

  5

  Lewa strona

  120 mm (4,80 cala)
Czy ten artykuł był pomocny?
Top