Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Zadatak skeniranja nije uspeo

RadnjaDaNe

Korak 1

  Proverite kablovske veze.

 1. Proverite da li je Ethernet ili USB kabl dobro priključen u računar i štampač.

 2. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.

Da li je zadatak skeniranja uspeo?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

  Proverite datoteku koju želite da skenirate.

 1. Uverite se da ime datoteke nije već upotrebljeno u odredišnoj fascikli.

 2. Uverite se da dokument ili fotografija koju želite da skenirate nije otvorena u drugoj aplikaciji.

 3. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.

Da li je zadatak skeniranja uspeo?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Uverite se da je polje za potvrdu Primeni vremensku oznaku ili Zameni postojeću datoteku izabrano u postavkama konfiguracije odredišta.

 2. Ponovo pošaljite zadatak skeniranja.

Da li je zadatak skeniranja uspeo?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top