Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Nije moguće skenirati na izabrano odredište

Pokušajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li odredište i dalje postoji
Proverite da li je odredište pravilno konfigurisano
  1. Na početnom ekranu dodirnite Scan Center.

    Napomena:  Ikona i naziv su možda promenjeni. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

  2. Izaberite odredište, a zatim proverite njegove postavke.

Proverite da li je broj porta za SFTP odredište podešen na 22
Kontaktirajte sa administratorom

Ako su štampač i odredište u različitim domenima, administrator može da identifikuje informacije o domenu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top