Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Nije moguće skenirati više kartica

Probajte neka od sledećih rešenja:

Proverite da li je omogućena opcija za skeniranje više kartica
  1. Na početnom ekranu dodirnite Kopiranje kartica.

    Napomena:  Ikona i naziv su možda promenjeni. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

  2. U zavisnosti od modela štampača, uradite nešto od sledećeg:

    • Omogućite Koristi više kartica ili Više kartica.
    • Dodirnite , a zatim omogućite Koristi više kartica.
Kontaktirajte sa administratorom

Proverite da li je instaliran čvrsti disk štampača.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top