Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Installera ett minneskort

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

 1. Stäng av skrivaren.

 2. Dra ur nätkabeln ur vägguttaget.

 3. Ta bort kontaktluckan från skrivarens baksida med hjälp av skruvmejseln inuti lucka A.

 4. Om skrivaren har ett filterskydd tar du bort det.

 5. Ta bort systemkortets täckplatta.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets komponenter eller kontakter.

 6. Ta bort systemkortets skydd.

 7. Packa upp minneskortet.

  Varning – risk för skador:  Undvik att vidröra anslutningspunkterna längs kortets kant.

 8. Sätt in minneskortet tills det klickar fast.

 9. Sätt fast skärmen, och sätt därefter fast åtkomstluckan.

 10. Sätt fast kontaktluckan.

 11. Om du tog bort ett filterskydd sätter du tillbaka det.

 12. Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

Var denna artikel användbar?
Top