Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Horisontella vita streck

Anmärkningar:

 • Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.
 • Om horisontella vita streck visas på dina utskrifter kan du läsa ämnet ”Återkommande defekter”.
ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.

  Anmärkningar:

  • Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.
  • Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:

  Inställningar > Papper > Magasinkonfiguration > Pappersstorlek/-typ

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det horisontella vita streck på utskrifterna?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.

  Varning – risk för skador:  Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det horisontella vita streck på utskrifterna?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top