Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Text eller bild som skärs av

Obs!  Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Justera pappersstöden i magasinet till korrekt läge för det papper som har fyllts på.

 2. Skriv ut dokumentet.

Har text eller bilder beskurits?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Du anger pappersstorleken från Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.

  Anmärkningar:

  • Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.
  • Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. Navigera till:

  Inställningar > Papper > Magasinkonfiguration > Pappersstorlek/-typ

 2. Skriv ut dokumentet.

Har text eller bilder beskurits?

Gå till steg 3.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ta ut fotoenhetssatsen och sätt sedan tillbaka den igen.

  Varning – risk för skador:  Exponera inte fotoenhetssatsen för direkt ljus. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte fotoledartrumman under fotoenhetssatsen. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 2. Skriv ut dokumentet.

Har text eller bilder beskurits?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top