Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Grå eller färgad bakgrund

Obs!  Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På startskärmen väljer du Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet.

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Öka tonersvärtan i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.

  Obs!  Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. På startskärmen trycker du på Inställningar > Skriv ut > Kvalitet > Tonersvärta.

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det en grå eller färgad bakgrund på utskrifterna?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Utför Färgjustering.

  På startskärmen trycker du på Inställningar > Skriv ut > Kvalitet > Avancerad bildhantering > Färgjustering.

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det en grå eller färgad bakgrund på utskrifterna?

Gå till steg 3.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ta ut bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka den igen.

  Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid fotoledartrumman under bildhanteringsenheten. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår det en grå eller färgad bakgrund på utskrifterna?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top