Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Vertikala mörka streck

Obs!  Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På startskärmen väljer du Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet.

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.

  Anmärkningar:

  • Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som finns i magasinet.
  • Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel. På huvudmenyn trycker du på Inställningar > Papper > Magasinkonfiguration > Pappersstorlek/-typ.
 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår vertikala mörka streck på utskrifter?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Fyll på med papper från ett nytt paket.

  Obs!  Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du behöver använda det.

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår vertikala mörka streck på utskrifter?

Gå till steg 3.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ta ut bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka den igen.

  Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid fotoledartrumman under bildhanteringsenheten. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 2. Skriv ut dokumentet.

Uppstår vertikala mörka streck på utskrifter?

Gå till steg 4.

Problemet är löst.

Steg % s

Byt ut bildhanteringsenheten och skriv sedan ut dokumentet.

Uppstår vertikala mörka streck på utskrifter?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top