Skip to Content Information Center
Lexmark CX921

Lexmark CX921

Zmniejszanie lub powiększanie kopii

  1. Umieść oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentów lub na szybie skanera.

  2. Z ekranu głównego przejdź do opcji:

    Kopiuj > Skala >  określ wartość skali

    Uwaga:  Zmiana rozmiaru oryginalnego dokumentu lub wydruku po ustawieniu wartości skali na Auto.

  3. Kopiuj dokument.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top