Skip to Content Information Center
Lexmark CX921

Lexmark CX921

Konfigurowanie drukowania przy użyciu portu szeregowego (tylko system Windows)

 1. Ustawianie parametrów w drukarce.

  1. Na panelu sterowania przejdź do menu dla ustawień portów.

  2. W razie potrzeby znajdź menu dla ustawień portu szeregowego, a następnie dostosuj ustawienia.

  3. Zastosuj zmiany.

 2. Na swoim komputerze otwórz folder drukarki, a następnie wybierz drukarkę.

 3. We właściwościach drukarki wybierz z listy port COM.

 4. W Menedżerze urządzeń ustaw parametry portu COM.

 5. Uwagi:

  • Użycie portu szeregowego spowalnia drukowanie.
  • Upewnij się, że kabel jest podłączony do portu szeregowego drukarki.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top