Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Bytte en fotolederenhet

 1. Åpne deksel A.

 2. Ta ut oppsamlingsflasken for toner.

 3. Ta ut fotolederenheten.

  Advarsel – mulig skade:  Noen deler av skriveren kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Før du berører deler eller komponenter i et område merket med symbolet for statisk elektrisitet, må du berøre en metalloverflate i et område som ikke er merket med dette symbolet.

 4. Pakk ut den nye fotolederenheten.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke utsett fotolederenheten for direkte lys i mer enn ett minutt. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade:  Du må aldri berøre fotoledertrommelen. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 5. Sett inn den nye fotolederen.

 6. Rengjør linsen på skrivehodet med skrivehoderenseren.

 7. Sett rengjøreren tilbake på plass.

 8. Sett inn oppsamlingsflasken for toner, og lukk deretter dekselet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top