Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Výměna zaváděcích, podávacích, oddělovacích válečků

1

Zaváděcí váleček

2

Podávací váleček

3

Oddělovací váleček

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Vyjměte všechny zásobníky.

  • Standardní zásobník
  • Volitelný zásobník na 2500 listů
  • Poznámky:

   • Použijte šroubovák uložený ve dvířkách A
   • Chcete-li vyjmout volitelný zásobník na 2 x 500 listů, postupujte stejně jako při vyjmutí standardního zásobníku.
 3. Otevřete dvířka C.

  Poznámky:

  • Zajistěte, aby dvířka nevrazila do žádného kabelu připojeného k tiskárně.
  • Je-li instalován zásobník na 3000 listů, posuňte zásobník doprava, aby se otevřela dvířka.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 4. Otevřete dvířka D.

  Poznámky:

  • Dvířka D jsou přístupná pouze v případě, že je nainstalován volitelný zásobník na 2500 nebo 2 x 500 listů.
  • Je-li instalován zásobník na 3000 listů, posuňte zásobník doprava, aby se otevřela dvířka.
 5. Najděte válečky.

 6. Vyjměte válečky.

 7. Vložte nové válečky tak, dokud nezaklapnou na místo.

  Poznámka:  Ověřte, zda válečky vkládáte na správné místo.

 8. Zavřete dvířka D a C.

 9. Vložte zásobníky a zapněte tiskárnu.

Byl tento článek užitečný?
Top