Skip to Content Information Center
Lexmark CX923

nidonnan, rei'ityksen ja vihkoviimeistelijän asentaminen

  HUOMIO – KAATUMISVAARA:  Yhden tai useamman vaihtoehdon asentaminen tulostimeen tai monitoimilaitteeseen saattaa vaatia tulostintuen, huonekalun tai muun ominaisuuden epävakauden ja loukkaantumisvaaran estämiseksi. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on osoitteessa www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

 3. Irrota julkaisunpidike tulostimen sivu- tai takapaneelista.

 4. Ota nidonnan, rei'ityksen tai vihkon viimeistelijä pakkauksestaan.

 5. Poista vakioalusta ja sitten paperituki.

 6. Poista paperinohjaimet luukun A sisäpuolella olevalla ruuvitaltalla.

 7. Asenna paperin siirtoyksikkö.

  Huomautus:  Käytä viimeistelijän mukana toimitettuja ruuveja.

 8. Liitä viimeistelijä tulostimeen.

 9. Työnnä niittikasettikoteloa viimeistelijään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

 10. Irrota suodattimen kansi.

  Huomautus:  Tämä vaihe koskee vain joitakin tulostinmalleja.

 11. Liitä viimeistelijän kaapeli tulostimeen.

 12. Kiinnitä suodattimen kansi.

  Huomautus:  Tämä vaihe koskee vain joitakin tulostinmalleja.

 13. Varmista kaapeliliitäntä.

 14. Aseta alustat paikoilleen.

  Huomautuksia:

  • Käytä viimeistelijän mukana toimitettuja ruuveja.
  • Älä liikuta pidikettä, kun asennat alustaa 2.
  • Alustaa 3 tuetaan vain vihkoviimeistelijässä.
 15. Liitä julkaisunpidike ja sitten kiinnike.

 16. Liitä virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Älä liitä laitteen virtajohtoa jatkojohtoihin, virranjakajiin, muihin jakolaitteisiin tai UPS-varavirtalaitteisiin. Lasertulostimen virrankulutus voi ylittää näiden lisävarusteiden kapasiteetin, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran, omaisuusvahinkoja tai heikon tulostustehon.

 17. Kytke tulostimeen virta.

  Lisää viimeistelijä tulostinohjaimeen, jotta se on käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top