Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Ciemne pionowe linie

Uwaga:  Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na ekranie głównym dotknij opcji Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości wydruku.

DziałanieTakNie

Etap 1

 1. W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

  Uwagi:

  • Sprawdź, czy ustawienie jest takie samo jak typ papieru załadowanego do zasobnika.
  • Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Na ekranie głównym dotknij kolejno Ustawienia > Papier > Konfiguracja zasobnika > Rozmiar/Typ papieru.
 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiają się ciemne pionowe linie?

Przejdź do punktu 2.

Problem został rozwiązany.

Etap 2

 1. Załaduj papier z nowego opakowania.

  Uwaga:  Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiają się ciemne pionowe linie?

Przejdź do punktu 3.

Problem został rozwiązany.

Etap 3

 1. Wyjmij zespół obrazujący, a następnie włóż go ponownie.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wystawiaj zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie dotykaj bębna fotoprzewodnika pod zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiają się ciemne pionowe linie?

Przejdź do punktu 4.

Problem został rozwiązany.

Etap 4

Wymień moduł obrazujący, a następnie wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiają się ciemne pionowe linie?

Skontaktuj się z obsługą klienta.

Problem został rozwiązany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top