Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Konfiguracja trybów oszczędzania energii

  Tryb ekologiczny

 1. Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urządzenie > Zarządzanie energią > Tryb ekologiczny.

 2. Wybierz ustawienie.

  Tryb czuwania

 1. Na ekranie głównym dotknij kolejno opcji Ustawienia > Urządzenie > Zarządzanie energią > Limity czasu > Tryb czuwania.

 2. Wprowadź długość okresu oczekiwania w minutach, po upływie którego drukarka przechodzi w tryb czuwania.

  Tryb hibernacji

 1. Na ekranie głównym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urządzenie > Zarządzanie energią > Limity czasu > Limit czasu hibernacji.

 2. Wybierz ilość czasu, po którym drukarka przechodzi w tryb hibernacji.

 3. Uwagi:

  • Przed wysłaniem zadania drukowania należy upewnić się, że drukarka nie działa już w trybie hibernacji.
  • Gdy drukarka działa w trybie hibernacji, wbudowany serwer WWW jest wyłączony.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top