Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Konfiguracja poufnych zadań

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

  Ustawienia > Bezpieczeństwo > Ustawienia druku poufnego

 2. Skonfiguruj ustawienia.

  ZastosowanieFunkcja

  Maksymalna liczba błędnych numerów PIN

  Ustawia liczbę powtórzeń podczas wprowadzania błędnego numeru PIN.

  Uwaga:  Po osiągnięciu limitu prób zadania drukowania dla tej nazwy użytkownika są usuwane.

  Wygaśnięcie ważności zadania poufnego

  Wyznacz czas wygaśnięcia ważności zadania drukowania poufnego.

  Uwaga:  Poufne wstrzymane zadania przechowywane są w pamięci drukarki do momentu ich ręcznego wznowienia lub usunięcia.

  Czas wygaśnięcia powtarzanych zadań

  Wyznaczanie czasu wygaśnięcia powtarzanego zadania drukowania.

  Uwaga:  Powtarzane zadania drukowania są przechowywane w pamięci drukarki celem ponownego wydrukowania.

  Czas wygaśnięcia sprawdzania zadań

  Ustawia czas na wydrukowanie jednej kopii przed wydrukowaniem kolejnych kopii.

  Uwaga:  Próbne zadania wydruku powodują wydrukowanie jednej kopii w celu sprawdzenia jakości przed wydrukowaniem pozostałych kopii.

  Czas wygaśnięcia rezerwacji zadań

  Ustaw czas, przez który drukarka będzie przechowywać zadania drukowania.

  Uwaga:  Wstrzymane zadania druku odroczonego są automatycznie usuwane po wydrukowaniu.

  Wymagaj wstrzymania wszystkich zadań

  Wstrzymuje wszystkie zadania drukowania.

  Zachowaj powielone dokumenty

  Ustaw drukarkę, aby wydrukować wszystkie dokumenty o tej samej nazwie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top