Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Konfigurera inställningarna för energisparläget

På skrivarmodeller som inte har en pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

  Ekoläge

 1. På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Enhet > Energihantering > Ekoläge

 2. Välj en inställning.

  Vänteläge

 1. På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Enhet > Energihantering > Tidsgränser > Vänteläge

 2. Ange hur länge skrivaren får vara inaktiv innan den försätts i vänteläge.

  Standbyläge

 1. På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Enhet > Energihantering > Tidsgränser > Tidsgräns för standbyläge

 2. Ange hur länge skrivaren får vara inaktiv innan den försätts i standbyläge.

 3. Anmärkningar:

  • Konfigurera Tidsgräns för standbyläge vid anslutning till Standby för att Tidsgräns för standbyläge ska fungera.
  • Embedded Web Server avaktiveras när skrivaren är i standbyläget.
Var denna artikel användbar?
Top