Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Omogućavanje USB porta

Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Mreža/portovi > USB > Omogući USB port

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top