Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Instaliranje porta za interna rešenja

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Pomoću ravnog odvijača otvorite pristupni poklopac table kontrolera.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Elektronske komponente table kontrolera mogu lako da se oštete statičkim elektricitetom. Dodirnite metalnu površinu na štampaču pre nego što dodirnete komponente ili priključke table kontrolera.

 3. Otpakujte komplet porta za interna rešenja (ISP).

  1

  ISP

  2

  Držač za montažu

  3

  Leptir matice

 4. Po potrebi uklonite čvrsti disk štampača.

 5. Umetnite držač u tablu dok ne klikne na mesto.

 6. Pričvrstite ISP za držač.

 7. Po potrebi pričvrstite čvrsti disk za ISP.

  1. Uklonite držač čvrstog diska.

  2. Povežite čvrsti disk za ISP.

   Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete ili pritiskate sredinu čvrstog diska.

 8. Zatvorite pristupni poklopac.

 9. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top