Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Mörk utskrift

Obs!  Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Kontrollera om skrivaren använder en äkta Lexmark-tonerkassett som stöds.

  Obs!  Om kassetten inte stöds installerar du en som stöds.

 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften mörk?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Stäng av skrivaren, vänta i ungefär 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren.

 2. Minska tonersvärta. På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Utskrift > Kvalitet

 3. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften mörk?

Gå till steg 3.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.

  Anmärkningar:

  • Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.
  • Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften mörk?

Gå till steg 4.

Problemet är löst.

Steg % s

Kontrollera att papperet inte är strukturerat eller har grov yta.

Skriver du ut på papper som är strukturerat eller har grov yta?

Gå till steg 5.

Gå till steg 6.

Steg % s

 1. Byt ut strukturerat papper mot vanligt papper.

 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften mörk?

Gå till steg 6.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Fyll på med papper från ett nytt paket.

  Obs!  Papperet absorberar fukt på grund av hög luftfuktighet. Låt papperet ligga kvar i sin originalförpackning tills du behöver använda det.

 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften mörk?

Gå till steg 7.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ta ut bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka den igen.

  Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid fotoledartrumman under bildhanteringsenheten. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften mörk?

Gå till steg 8.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Byt ut bildhanteringsenheten.

 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften mörk?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top