Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Ljus utskrift

Obs!  Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Kontrollera om skrivaren använder en äkta Lexmark-tonerkassett som stöds.

  Obs!  Om kassetten inte stöds installerar du en som stöds.

 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften ljus?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Stäng av skrivaren, vänta i ungefär 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren.

 2. Öka tonersvärta. På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Utskrift > Kvalitet

 3. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften ljus?

Gå till steg 3.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ange papperstypen i Utskriftsinställningar eller dialogrutan Skriv ut, beroende på vilket operativsystem du har.

  Anmärkningar:

  • Kontrollera att inställningen överensstämmer med papperet som är påfyllt.
  • Du kan även ändra inställningen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften ljus?

Gå till steg 4.

Problemet är löst.

Steg % s

Kontrollera tonerkassettens status och byt ut den vid behov.

 1. På kontrollpanelen går du till:

  Status/förbrukningsmaterial > Förbrukningsmaterial

 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften ljus?

Gå till steg 5.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ta ut tonerkassetten och sedan bildhanteringsenheten.

  Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid fotoledartrumman under bildhanteringsenheten. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 2. Tryck på en sida av överföringsrullen, som sitter nedanför bildhanteringsenheten, för att kontrollera om den trycks ihop och sedan hamnar på rätt plats igen.

 3. Om överföringsrullen inte trycks ihop och sedan hamnar på rätt plats kan du sätta tillbaka den genom att dra det blå drevet uppåt och dra ut det från höger sida till vänster.

 4. Skaka bildhanteringsenheten ordentligt så att tonern omfördelas, och sätt sedan in den.

 5. Sätt in tonerkassetten.

 6. Stäng av skrivaren, vänta i 10 sekunder och sätt sedan på skrivaren.

 7. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften ljus?

Gå till steg 6.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Om problemet uppstår efter att en ny underhållssats har installerats kan du kontrollera om överföringsrullen som medföljer satsen är installerad.

  Obs!  Byt ut överföringsrullen vid behov.

 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften ljus?

Gå till steg 7.

Problemet är löst.

Steg % s

Kontrollera bildhanteringsenhetens status. På kontrollpanelen går du till:

Status/förbrukningsmaterial > Förbrukningsmaterial

Är bildhanteringsenheten nästan slut?

Gå till steg 8.

Kontakta kundsupport.

Steg % s

 1. Byt ut bildhanteringsenheten.

 2. Skriv ut dokumentet.

Är utskriften ljus?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top