Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Papir se gužva

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

RadnjaDaNe

Korak 1

 1. Proverite da li štampač koristi originalni i podržani Lexmark kertridž sa tonerom.

  Napomena:  Ako kertridž nije podržan, instalirajte podržani kertridž.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.
  • Postavke takođe možete da promenite na kontrolnoj tabli štampača.
 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Izvadite papir iz fioke, pa ga okrenite.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir zgužvan?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

 1. Proverite da li je ubačeni papir podržan.

  Napomena:  Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je papir zgužvan?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top