Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Otkrivanje interne opcije nije moguće

RadnjaDaNe

Korak 1

Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

Da li interna opcija radi ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Odštampajte stranicu sa postavkama menija, a zatim proverite da li se interna opcija prikazuje na listi Instalirane funkcije.

Da li je interna opcija navedena na stranici sa postavkama menija?

Pređite na korak 4.

Pređite na korak 3.

Korak 3

  Proverite da li je interna opcija ispravno instalirana na tabli kontrolera.

 1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

 2. Uverite se da je interna opcija instalirana u odgovarajući priključak na tabli kontrolera.

 3. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

Da li interna opcija radi ispravno?

Problem je rešen.

Pređite na korak 4.

Korak 4

 1. Proverite da li je interna opcija dostupna u upravljačkom programu štampača.

  Napomena:  Po potrebi, ručno dodajte internu opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite na stranici Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

 2. Ponovo pošaljite zadatak štampanja.

Da li interna opcija radi ispravno?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top