Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Nije moguće otvoriti Embedded Web Server

RadnjaDaNe

Korak 1

Proverite da li je štampač uključen.

Da li je štampač uključen?

Pređite na korak 2.

Uključite štampač.

Korak 2

Proverite da li je IP adresa štampača ispravna.

 • Prikažite IP adresu štampača:
  • Sa početnog ekrana
  • Iz odeljka TCP/IP u meniju Mreža/portovi
  • Tako što ćete da odštampate stranicu za podešavanje mreže ili stranicu sa postavkama menija, a zatim pronađite odeljak TCP/IP

  Napomena:  IP adresa se prikazuje u vidu četiri skupa brojeva razdvojenih tačkama, na primer 123.123.123.123.

Da li je IP adresa štampača ispravna?

Pređite na korak 3.

Unesite ispravnu IP adresu štampača u polje za adresu.

Korak 3

Proverite da li koristite podržani pregledač:

 • Internet Explorer® verzija 9 ili novija
 • Microsoft Edge™
 • Safari version 6 or later
 • Google Chrome™ version 32 or later
 • Mozilla Firefox version 24 or later

Da li je vaš pregledač podržan?

Pređite na korak 4.

Instalirajte podržani pregledač.

Korak 4

Proverite da li mrežna veza radi.

Da li mrežna veza radi?

Pređite na korak 5.

Obratite se administratoru.

Korak 5

Proverite da li su kablovske veze do štampača i servera za štampanje bezbedne. Da biste dobili više informacija, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena sa štampačem.

Da li su kablovske veze bezbedne?

Pređite na korak 6.

Proverite kablovske veze.

Korak 6

Proverite da li su veb proksi serveri onemogućeni.

Da li su veb proksi serveri onemogućeni?

Pređite na korak 7.

Obratite se administratoru.

Korak 7

Pristupite Embedded Web Server-u.

Da li se Embedded Web Server otvorio?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top