Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Instaliranje finišera za heftanje

  OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte finišer za heftanje.

  Napomena:  Možda ćete morati da instalirate vođicu pre nego što instalirate finišer. Više informacija potražite na listu sa uputstvima za instalaciju koji ste dobili sa vođicom.

 4. Skinite gornji poklopac štampača.

 5. Instalirajte finišer za heftanje na štampač.

  Ako je konfigurisan sa dve ili više opcionih hardverskih opcija, finišer za heftanje mora uvek da bude na vrhu.

 6. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 7. Uključite štampač.

  Dodajte finišer za heftanje u upravljačkom programu štampača da bi postao dostupan za zadatke štampe. Više informacija potražite na stranici Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top