Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

Installation af outputudvidelsesbakke eller outputekspander med høj kapacitet

  FORSIGTIG - VÆLTEFARE:  Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Pak outputudvidelsesbakken eller outputekspanderen med høj kapacitet ud.

  Bemærk!  Du skal muligvis installere papirstyret, inden du installerer en af optionerne. Se det instruktionsark, der fulgte med papirstyret, for at få flere oplysninger.

 4. Fjern printerens topdæksel.

 5. Installer indstillingen på printeren.

  I en konfiguration med to eller flere hardwareindstillinger:

  • Outputudvidelsesbakken er den eneste valgmulighed, der kan placeres oven på outputudvidelsesbakken med høj kapacitet.
  • Outputudvidelsesbakken med høj kapacitet skal altid placeres nederst.
 6. Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

 7. Tænd printeren.

  Føj indstillingen til printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren.

Var denne artikel nyttig?
Top