Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חיבור לשירות צלצול מובחן

    עם שירות צלצול מובחן יכולים להיות לך כמה מספרי טלפון בקו טלפון אחד. לכל אחד ממספרי הטלפון מוקצית תבנית צלצול שונה.

    הערה:  הוראות אלו חלות רק על מדפסות שתומכות בפקס אנלוגי. לקבלת מידע נוסף ראה פקס נתמך.

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Setup (הגדרת פקס) > Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס) > Admin Controls (בקרות מנהל מערכת) > Answer On (מענה ב:).

  2. בחר תבנית צלצול.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top