Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Lägga till skrivare till en dator

Gör så här innan du börjar:

  För Windows-användare

 1. Installera skrivardrivrutinen på datorn.

  Obs!  Mer information finns i Installera skrivarprogramvaran.

 2. Öppna Skrivare och skannraroch klicka på Lägg till en skrivare eller skanner.

 3. Beroende på skrivarmodell gör du något av följande:

  • Välj skrivaren i listan och klicka sedan på Lägg till enhet.
  • Klicka på Visa Wi-Fi Direct-skrivare, välj en skrivare och klicka sedan på Lägg till enhet.
  • Klicka på Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan. Fönstret Lägg till skrivare visas. Gör följande:
   1. Markera Lägg till en skrivare med TCP/IP-adress eller värdnamn och klicka på Nästa.

   2. I fältet Värdnamn eller IP-adress anger du IP-adressen till skrivaren och sedan klickar du på Nästa.

    Anmärkningar:

    • Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
    • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
   3. Välj en skrivardrivrutin och klicka sedan på Nästa.

   4. Välj Använd den installerade skrivardrivrutinen (rekommenderas)och klicka sedan på Nästa.

   5. Ange ett skrivarnamn och klicka sedan på Nästa.

   6. Välj ett skrivardelningsalternativ och klicka sedan på Nästa.

   7. Klicka på Slutför.

  För Macintosh-användare

 1. Öppna Skrivare och skannrar på datorn.

 2. Klicka på och välj sedan en skrivare.

 3. Välj en skrivardrivrutin på menyn Använd.

  Anmärkningar:

  • Om du vill använda macOS-skrivardrivrutinen väljer du AirPrint eller Säkert AirPrint.
  • Om du vill använda anpassade utskriftsfunktioner väljer du Lexmark-skrivardrivrutinen. Om du vill ha information om hur du installerar skrivardrivrutinen läser du i Installera skrivarprogramvaran.
 4. Lägg till skrivaren.

Var denna artikel användbar?
Top