Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Konfigurera SMTP-inställningarna för e-post

Konfigurera SMTP-inställningarna (Simple Mail Transfer Protocol) om du vill skicka ett skannat dokument via e-post. Alla e-postleverantörer har olika inställningar.

Se till att skrivaren är ansluten till ett nätverk och att nätverket är anslutet till internet innan du börjar.

  Använda menyn Inställningar i skrivaren

 1. På startskärmen trycker du på Inställningar > E-post > E-postinställningar.

 2. Konfigurera inställningarna.

  Anmärkningar:

  • Mer information om lösenordet finns i listan över e-postleverantörer.
  • Om e-postleverantören inte finns med i listan kontaktar du leverantören och ber om inställningarna.

  Använda Embedded Web Server

 1. Öppna en webbläsare och ange skrivarens IP-adress i adressfältet.

  Anmärkningar:

  • Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.
  • Om du använder en proxyserver inaktiverar du den tillfälligt för att kunna öppna webbsidan på rätt sätt.
 2. Klicka på Inställningar > E-post.

 3. Konfigurera inställningarna i avsnittet E-postinställningar.

  Anmärkningar:

  • Mer information om lösenordet finns i listan över e-postleverantörer.
  • Om e-postleverantören inte finns med i listan kontaktar du leverantören och ber om inställningarna.
 4. Klicka på Spara.

E-postleverantörer

Anmärkningar:

 • Kontakta e-postleverantören om du stöter på problem med inställningarna.
 • Kontakta din e-postleverantör om den inte finns med i listan.

  AOL Mail

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.aol.com

  Primär SMTP-gatewayport

  587

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Applösenord

  Obs!  Om du vill skapa ett applösenord öppnar du sidan AOL-kontosäkerhet, loggar in på ditt konto och klickar på Skapa applösenord.

  Comcast Mail

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.comcast.net

  Primär SMTP-gatewayport

  587

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Kontolösenord

  Gmail™

  Obs!  Kontrollera att tvåstegsverifiering är aktiverat för ditt Google-konto. Om du vill aktivera tvåstegsverifiering går du till sidan Säkerhet för Google-kontot, loggar in på ditt konto och öppnar sedan avsnittet Logga in på Google. Klicka på Tvåstegsverifiering.

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.gmail.com

  Primär SMTP-gatewayport

  587

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Applösenord

  Anmärkningar:

  • Om du vill skapa ett applösenord öppnar du sidan Säkerhet för Google-kontot, loggar in på ditt konto och öppnar sedan avsnittet Logga in på Google. Klicka sedan på Applösenord.
  • Applösenord visas endast om tvåstegsverifiering är aktiverat.

  iCloud Mail

  Obs!  Kontrollera att tvåstegsverifiering är aktiverat för ditt konto.

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.mail.me.com

  Primär SMTP-gatewayport

  587

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Applösenord

  Obs!  Om du vill skapa ett applösenord öppnar du sidan för iCloud-kontohantering, loggar in på ditt konto och klickar på avsnittet Säkerhet. Klicka sedan på Skapa lösenord.

  Mail.com

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.mail.com

  Primär SMTP-gatewayport

  587

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Kontolösenord

  NetEase Mail (mail.126.com)

  Obs!  Kontrollera att SMTP-tjänsten är aktiverad för ditt konto. Om du vill aktivera tjänsten öppnar du startsidan för NetEase Mail och klickar på Inställningar > POP3/SMTP/IMAP och aktiverar IMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten.

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.126.com

  Primär SMTP-gatewayport

  465

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Lösenord för auktorisering

  Obs!  Lösenordet för auktorisering tillhandahålls när IMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten är aktiverad.

  NetEase Mail (mail.163.com)

  Obs!  Kontrollera att SMTP-tjänsten är aktiverad för ditt konto. Om du vill aktivera tjänsten öppnar du startsidan för NetEase Mail och klickar på Inställningar > POP3/SMTP/IMAP och aktiverar IMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten.

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.163.com

  Primär SMTP-gatewayport

  465

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Lösenord för auktorisering

  Obs!  Lösenordet för auktorisering tillhandahålls när IMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten är aktiverad.

  NetEase Mail (mail.yeah.net)

  Obs!  Kontrollera att SMTP-tjänsten är aktiverad för ditt konto. Om du vill aktivera tjänsten öppnar du startsidan för NetEase Mail och klickar på Inställningar > POP3/SMTP/IMAP och aktiverar IMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten.

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.yeah.net

  Primär SMTP-gatewayport

  465

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Lösenord för auktorisering

  Obs!  Lösenordet för auktorisering tillhandahålls när IMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten är aktiverad.

  Outlook Live

  De här inställningarna gäller för e-postdomänerna outlook.com och hotmail.com.

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.office365.com

  Primär SMTP-gatewayport

  587

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Konto- eller applösenord

  Anmärkningar:

  • Använd kontolösenordet om tvåstegsverifiering inte är aktiverat för kontot.
  • Använd ett applösenord om tvåstegsverifiering är aktiverat för kontot. Om du vill skapa ett applösenord öppnar du sidan Outlook Live-kontohantering och loggar in på ditt konto.

  QQ Mail

  Obs!  Kontrollera att SMTP-tjänsten är aktiverad för ditt konto. Om du vill aktivera tjänsten går du till startsidan för QQ Mail och klickar på Inställningar > Konto. I avsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjänst aktiverar du antingen POP3/SMTP-tjänst eller IMAP/SMTP-tjänst.

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.qq.com

  Primär SMTP-gatewayport

  587

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Auktoriseringskod

  Obs!  Om du vill generera en auktoriseringskod går du till startsidan för QQ Mail och klickar på Inställningar > Konto. Klicka sedan på Generera auktoriseringskod i avsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjänst.

  Sina Mail

  Obs!  Se till att POP3/SMTP-tjänsten är aktiverad för ditt konto. Om du vill aktivera tjänsten går du till startsidan för Sina Mail och klickar på Inställningar > Fler inställningar > POP/IMAP/SMTP för användare och aktiverar POP3/SMTP-tjänst.

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.sina.com

  Primär SMTP-gatewayport

  587

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Auktoriseringskod

  Obs!  Om du vill skapa en auktoriseringskod går du till startsidan för e-post och klickar på Inställningar > Fler inställningar > POP/IMAP/SMTP för användare och aktiverar Auktoriseringskodstatus.

  Sohu Mail

  Obs!  Kontrollera att SMTP-tjänsten är aktiverad för ditt konto. Om du vill aktivera tjänsten öppnar du startsidan för Sohu Mail och klickar på Alternativ > Inställningar > POP3/SMTP/IMAP och aktiverar IMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten.

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.sohu.com

  Primär SMTP-gatewayport

  465

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Oberoende lösenord

  Obs!  Det oberoende lösenordet tillhandahålls när IMAP/SMTP-tjänsten eller POP3/SMTP-tjänsten är aktiverad.

  Yahoo! Mail

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.mail.yahoo.com

  Primär SMTP-gatewayport

  587

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Applösenord

  Obs!  Om du vill skapa ett applösenord öppnar du sidan Yahoo-kontosäkerhet, loggar in på ditt konto och klickar på Skapa applösenord.

  Zoho Mail

  InställningVärde

  Primär SMTP-gateway

  smtp.zoho.com

  Primär SMTP-gatewayport

  587

  Använd SSL/TLS

  Obligatorisk

  Kräv betrott certifikat

  Inaktiverad

  Svarsadress

  Din e-postadress

  SMTP-serverautentisering

  Inlog./Enkel

  Enhetsinitierad e‑post

  Använd enhetens SMTP-uppgifter

  Enhetens användar-ID

  Din e-postadress

  Enhetens lösenord

  Konto- eller applösenord

  Anmärkningar:

  • Använd kontolösenordet om tvåstegsverifiering inte är aktiverat för kontot.
  • Använd ett applösenord om tvåstegsverifiering är aktiverat för kontot. Om du vill skapa ett applösenord öppnar du sidan för Zoho Mail-kontohantering, loggar in på ditt konto och klickar på avsnittet Appspecifika lösenord. Klicka sedan på Skapa nytt lösenord.
Var denna artikel användbar?
Top