Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Prevence uvíznutí

Vložte správně papír.

 • Ujistěte se, že papír leží v zásobníku rovně.
 • Správné vložení papíruNesprávné vložení papíru
 • Při probíhajícím tisku neplňte ani nevyjímejte zásobník.
 • Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.
 • Nezasouvejte papír do zásobníku. Vložte papíru podle obrázku.
 • Ujistěte se, že jsou správně umístěná vodítka papíru a že příliš netlačí na papír či obálky.
 • Po založení papíru zásobník přiměřenou silou zatlačte do tiskárny.

Používejte doporučený papír.

 • Používejte pouze doporučený papír a speciální média.
 • Nevkládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zprohýbaný papír.
 • Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.
 • Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
 • Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom zásobníku.
 • Ujistěte se, že je v počítači nebo na ovládacím panelu tiskárny správně zadán formát a typ papíru.
 • Papír skladujte v souladu s doporučeními výrobce.
Byl tento článek užitečný?
Top