Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Uvíznutí papíru ve standardním odkladači

Vyjměte uvíznutý papír.

Varování – nebezpečí poškození:  Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

Byl tento článek užitečný?
Top