Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Uvíznutí papíru v univerzálním podavači

Poznámka:  Univerzální podavač je k dispozici pouze u některých modelů tiskáren.

  1. Vyjměte papír z univerzálního podavače.

  2. Vyjměte uvíznutý papír.

    Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  3. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

  4. Znovu vložte papír.

Byl tento článek užitečný?
Top