Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Rozpoznání míst uvíznutí papíru

Poznámky:

  • Pokud je možnost Pomocník při uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdné nebo částečně potištěné stránky. Vyhledejte ve výstupu tisku prázdné stránky.
  • Pokud je možnost Napravit uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto nebo Automaticky, vytiskne tiskárna uvíznuté stránky znovu.
Místo uvíznutí

1

Standardní odkladač

2

Dvířka A

3

Zásobníky

4

Ruční podavač

5

Univerzální podavač

Poznámka:  K dispozici pouze u některých modelů tiskáren.

Byl tento článek užitečný?
Top