Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Изтриване на паметта на принтера

Изключете принтера, за да изтриете енергозависимата памет или буферираните данни във Вашия принтер.

    За изтриване на енергонезависимата памет или отделни настройки, настройки на устройството и мрежата, настройки на защитата и вградени решения извършете следното:

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Out of Service Erase (Изтриване, когато не работи) > Sanitize all information on nonvolatile memory (Изчистване на цялата информация на енергонезависимата памет)

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  2. В зависимост от модела на принтера, изберете ERASE (ИЗТРИВАНЕ) или Continue (Продължете).

  3. Следвайте инструкциите на дисплея.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top