Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Častá zaseknutí papíru

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Vyjměte zásobník.

 2. Zkontrolujte, zda je papír správně vložen.

  Poznámky:

  • Ujistěte se, že jsou správně nastavena vodítka papíru.
  • Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.
  • Ujistěte se, že tisknete na papír doporučené velikosti a typu.
 3. Vložte zásobník.

 4. Vytiskněte dokument.

Dochází často k uvíznutí papíru?

Přejděte ke kroku 2.

Problém je vyřešen.

Krok 2

 1. Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru

  U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

 2. Nastavte správnou velikost a typ papíru.

 3. Vytiskněte dokument.

Dochází často k uvíznutí papíru?

Přejděte ke kroku 3.

Problém je vyřešen.

Krok 3

 1. Vložte papír z nového balení.

  Poznámka:  Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.

 2. Vytiskněte dokument.

Dochází často k uvíznutí papíru?

Obraťte se na zákaznická podpora.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top