Skip to Content Information Center
Lexmark MC2535

Настройване на функцията за факс чрез използване на etherFAX

Забележки:

 • Фърмуерът на принтера трябва да се актуализира до най-новата версия. За повече информация вижте Актуализиране на фърмуера.
 • Във Вашия принтер трябва да се инсталира подходящ лицензионен пакет. За повече информация се свържете с etherFAX.
 • Уверете се, че сте регистрирали принтера си в портала на etherFAX. За повече информация отидете на https://www.etherfax.net/lexmark.
 • При регистрацията се изисква серийният номер на принтера. За да откриете серийния номер, вижте Намиране на серийния номер на принтера.
 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Settings (Настройки) > Fax (Факс) > Fax Setup (Конфигуриране на факс) > General Fax Settings (Общи настройки на факса).

  Забележка:  Fax Setup (Конфигуриране на факс) се показва само ако опцията Fax Mode (Режим факс) е зададена на Fax (Факс).

 3. В полето Fax Name (Име на факс) въведете уникално име.

 4. В полето Fax Number (Номер на факс) въведете номера на факс, предоставен от etherFAX.

 5. От менюто Fax Transport (Транспортиране на факс) изберете etherFAX.

 6. Приложете промените.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top