Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Använda kontrollpanelen

Skrivarna Lexmark C3224, Lexmark C3326, Lexmark CS331

Område på kontrollpanelenFunktion

1

Visa

  • Visa skrivarmeddelanden och status för förbrukningsmateriel.
  • Installera och använda skrivaren.

2

Höger pilknapp

  • Bläddra igenom menyer och förflytta dig mellan skärmar och menyalternativ.
  • Öka numeriskt värde för en inställning.

3

Stopp- eller avstängningsknapp

Stoppa det aktuella jobbet.

4

Indikatorlampa

Kontrollera skrivarens status.

5

Väljarknapp

  • Välj ett menyalternativ.
  • Spara ändringarna för en inställning.

6

Tillbakaknapp

Gå tillbaka till den tidigare visningen.

7

Vänster pilknapp

  • Bläddra igenom menyer och förflytta dig mellan skärmar och menyalternativ.
  • Minska numeriskt värde för en inställning.

8

Strömbrytare

Sätta på eller stänga av skrivaren.

Obs!  Om du vill stänga av skrivaren trycker du på och håller in strömbrytaren i fem sekunder.

Skrivarna Lexmark C2326, Lexmark C3426, Lexmark CS431, Lexmark CS439

Område på kontrollpanelenFunktion

1

Strömbrytare

Sätta på eller stänga av skrivaren.

Obs!  Om du vill stänga av skrivaren trycker du på och håller in strömbrytaren i fem sekunder.

2

Hemknapp

Gå till startskärmen.

3

Tillbakaknapp

Gå tillbaka till den tidigare visningen.

4

Startknapp

Starta ett jobb.

5

Indikatorlampa

Kontrollera skrivarens status.

6

Visa

  • Visa skrivarmeddelanden och status för förbrukningsmateriel.
  • Installera och använda skrivaren.
Var denna artikel användbar?
Top