Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Nastavenie upozornení e-mailom

  Nakonfigurujte tlačiareň tak, aby odosielala upozornenia e-mailom, keď spotrebný materiál dosiahne nízku úroveň, keď je potrebné vymeniť alebo doplniť papier, prípadne keď dôjde k zaseknutiu papiera.

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položku Nastavenia > Zariadenie > Oznámenia > Nastavenie upozornení e-mailom a potom nakonfigurujte nastavenia.

  Poznámka:  Ďalšie informácie o nastavení SMTP získate od svojho poskytovateľa e‑mailu.

 3. Kliknite na položku Nastavenie zoznamu e-mailov a upozornení e-mailom a potom nakonfigurujte nastavenia.

 4. Uložte zmeny.

Pomohol vám tento článok?
Top