Skip to Content Information Center
Lexmark C3224

Prehlásenie o nestálosti

Tlačiareň obsahuje rôzne typy pamätí, ktoré dokážu uchovávať nastavenia zariadenia a siete a používateľské dáta.

Typ pamätePopis

Nestála pamäť

Tlačiareň využíva pamäť s náhodným prístupom (RAM) na dočasné ukladanie používateľských dát do vyrovnávacej pamäte pri jednoduchých úlohách tlače.

Stála pamäť

Tlačiareň využíva dva druhy stálej pamäte: EEPROM a NAND (pamäť flash). Obidva typy pamätí slúžia ako úložisko pre operačný systém, nastavenia zariadenia a informácie o sieti.

Obsah všetkých nainštalovaných pamätí tlačiarne vymažte v nasledujúcich prípadoch:

  • Tlačiareň je vyradená z prevádzky.
  • Tlačiareň je presunutá do iného oddelenia alebo na iné miesto.
  • Na tlačiarni prebieha servis vykonávaný osobou mimo vašu spoločnosť.
  • Tlačiareň sa odosiela na servis mimo priestory vašej spoločnosti.
  • Tlačiareň sa predáva inej spoločnosti.
Pomohol vám tento článok?
Top