Skip to Content Information Center
Lexmark C3426

Lexmark C3426

Rengjøre berøringsskjermen

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.

 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

 2. Bruk en fuktig, myk klut som ikke loer, og tørk av berøringsskjermen.

  Merknader:

  • Ikke bruk noen form for rengjøringsmidler, da dette kan skade berøringsskjermen.
  • Kontroller at berøringsskjermen er tørr etter rengjøring.
 3. Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Var denne artikkelen nyttig?
Top