Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Wi‑Fi Direct

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Povoliť funkciu siete Wi-Fi Direct

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Nastavenie tlačiarne, aby sa priamo pripájala k zariadeniam Wi-Fi.

Názov siete Wi‑Fi Direct

Nastavte názov siete Wi-Fi Direct.

Heslo siete Wi‑Fi Direct

Určite heslo na overenie totožnosti používateľov pri pripojení Wi‑Fi.

  Zobraziť heslo na stránke nastavenia

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Zobrazte Heslo siete Wi‑Fi Direct na stránke nastavenia siete.

  Číslo uprednostňovaného kanála

 • 1-11
 • Automaticky*

Nastavenie uprednostňovaného kanála siete Wi-Fi.

Adresa IP vlastníka skupiny

Zadanie adresy IP vlastníka skupiny.

  Automaticky prijať požiadavky pre stlačenia tlačidla

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Prijatie požiadaviek na automatické pripojenie do siete.

Poznámka:  Automatické prijímanie klientov nie je zabezpečené.

Pomohol vám tento článok?
Top