Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

  • אחסן את הנייר באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה.
  • הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.
  • לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של‎21°C ‏(70°F) ובלחות יחסי של 40 אחוז.
  • מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18°C עד 24°C ובלחות יחסית של 40 עד 60 אחוז.
  • אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
  • אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
  • אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
  • הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top