Skip to Content Information Center
Lexmark MX431

Lexmark MX431

Konfiguration af e-mail SMTP-indstillinger

Konfigurer SMTP-indstillingerne (Simple mail Transfer Protocol) til at sende et scannet dokument via e-mail. Indstillingerne afhænger af hver e-mailtjenesteudbyder. Der er flere oplysninger i e-mailtjenesteudbydere.

Før du begynder, skal du kontrollere, at printeren er tilsluttet et netværk, og at netværket har forbindelse til internettet.

  Brug af Embedded Web Server

 1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

  Bemærkninger:

  • Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
  • Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
 2. Klik på Indstillinger > E-mail.

 3. Konfigurer indstillingerne i afsnittet E-mailopsætning.

  Bemærkninger:

  • Du kan finde flere oplysninger om adgangskoden på listen over e-mailtjenesteudbydere.
  • Hvis du har en e-mailtjenesteudbyder, der ikke er på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.
 4. Klik på Gem.

  Ved brug af guiden til opsætning af e-mail i printeren

  Bemærk!  Før du bruger guiden, skal du kontrollere, at printerens firmware er opdateret. Der er flere oplysninger i Opdatere firmware.

 1. Fra startskærmen skal du trykke på E‑mail.

 2. Tryk på Opsæt nu, og indtast derefter din e-mailadresse.

 3. Indtast adgangskoden.

  Bemærkninger:

  • Afhængigt af din e-mailtjenesteudbyder skal du indtaste din kontoadgangskode, din adgangskode til app eller din godkendelsesadgangskode. Du kan finde flere oplysninger om adgangskoden på listen over e-mailtjenesteudbydere, og derefter skal du se efter Enhedsadgangskode.
  • Hvis din udbyder ikke står på listen, skal du kontakte din udbyder og spørge om indstillingerne for Primær SMTP-gateway, Primær SMTP-gatewayport, Brug SSL/TLS og SMTP-servergodkendelse. Fortsæt opsætningen, når du har hentet indstillingerne.
 4. Tryk på OK.

  Ved hjælp af menuen Indstillinger i printeren

 1. Fra startskærmen skal du trykke på Indstillinger > E-mail > Opsætning af E-mail.

 2. Konfiguration af indstillinger.

  Bemærkninger:

  • Du kan finde flere oplysninger om adgangskoden på listen over e-mailtjenesteudbydere.
  • Hvis du har en e-mailtjenesteudbyder, der ikke er på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.

E-mailtjenesteudbydere

Bemærkninger:

 • Hvis du støder på fejl, når du bruger de angivne indstillinger, skal du kontakte din e-mailtjenesteudbyder.
 • Kontakt din udbyder vedrørende e-mailtjenesteudbydere, der ikke er på listen.

  AOL-mail

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.aol.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til app

  Bemærk!  Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden AOL-kontosikkerhed og derefter klikke på Generer adgangskode til app.

  Comcast-mail

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.comcast.net

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Kontoadgangskode

  Gmail

  Bemærk!  Kontroller, at totrinsbekræftelse er aktiveret på din Google-konto. Hvis du vil aktivere totrinsbekræftelse, skal du gå til siden Google-kontosikkerhed, logge på din konto og derfter derefter klikke på Totrinsbekræftelse i afsnittet "Log på Google".

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.gmail.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til app

  Bemærkninger:

  • Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden Google-kontosikkerhed, logge på din konto og derefter klikke på Adgangskoder til app i afsnittet "Log på Google".
  • "Adgangskoder til app" vises kun, hvis totrinsbekræftelse er aktiveret.

  iCloud-mail

  Bemærk!  Kontroller, at totrinsbekræftelse er aktiveret på din konto.

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.mail.me.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til app

  Bemærk!  Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden iCloud-kontohåndtering, logge på din konto og derefter klikke på Generer adgangskode i afsnittet Sikkerhed.

  Mail.com

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.mail.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Kontoadgangskode

  NetEase-mail (mail.126.com)

  Bemærk!  Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP på startsiden for NetEase mail og derefter aktivere enten IMAP/SMTP-tjenesten eller POP3/SMTP-tjenesten.

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.126.com

  Primær SMTP gatewayport

  465

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til godkendelse

  Bemærk!  Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

  NetEase-mail (mail.163.com)

  Bemærk!  Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP på startsiden for NetEase mail og derefter aktivere enten IMAP/SMTP-tjenesten eller POP3/SMTP-tjenesten.

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.163.com

  Primær SMTP gatewayport

  465

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til godkendelse

  Bemærk!  Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

  NetEase-mail (mail.yeah.net)

  Bemærk!  Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP på startsiden for NetEase mail og derefter aktivere enten IMAP/SMTP-tjenesten eller POP3/SMTP-tjenesten.

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.yeah.net

  Primær SMTP gatewayport

  465

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til godkendelse

  Bemærk!  Adgangskoden til godkendelse angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

  Outlook Live eller Microsoft 365

  Disse indstillinger gælder for e-maildomænerne outlook.com og hotmail.com samt for Microsoft 365-konti.

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.office365.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til konto eller app

  Bemærkninger:

  • For konti, hvor totrinsbekræftelse er deaktiveret skal du bruge din kontoadgangskode.
  • For outlook.com- eller hotmail.com-konti, hvor totrinsbekræftelse er aktiveret, skal du bruge en adgangskode til app. Hvis du vil oprette en adgangskode til app, skal du gå til siden Outlook Live-kontohåndtering og derefter logge på din konto.

  Bemærk!  Hvis du vil have flere opsætningsmuligheder til virksomheder, der bruger Microsoft 365, skal du gå til Microsoft 365-hjælpesiden.

  QQ-mail

  Bemærk!  Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Indstillinger > Konto på startsiden for QQ-mail. I afsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjeneste skal du aktivere enten POP3-/SMTP-tjeneste eller IMAP-/SMTP-tjeneste.

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.qq.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Godkendelseskode

  Bemærk!  Hvis du vil generere en godkendelseskode, skal du klikke på Indstillinger > Konto på startsiden for QQ-mail og derefter klikke på Generer godkendelseskode i afsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjeneste.

  Sina-mail

  Bemærk!  Sørg for, at POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Indstillinger > Flere indstillinger > User-end POP/IMAP/SMTP på startsiden for Sina-mail og derefter aktivere POP3/SMTP-tjenesten.

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.sina.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Godkendelseskode

  Bemærk!  Hvis du vil oprette en godkendelseskode, skal du klikke på Indstillinger > Flere indstillinger > User-end POP/IMAP/SMTP på e‑mailstartsiden og derefter aktivere godkendelseskodestatus.

  Sohu-mail

  Bemærk!  Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto. Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Valgmuligheder > Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP på startsiden for Sohu-mail og derefter aktivere enten IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten.

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.sohu.com

  Primær SMTP gatewayport

  465

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Uafhængig adgangskode

  Bemærk!  Den uafhængige adgangskode angives, når IMAP-/SMTP-tjenesten eller POP3-/SMTP-tjenesten er aktiveret.

  Yahoo! Mail

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.mail.yahoo.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til app

  Bemærk!  Hvis du vil oprette en adgangskode til app, skal du gå til siden Yahoo-kontosikkerhed, logge ind på din konto og derefter klikke på Opret adgangskode til app.

  Zoho-mail

  IndstillingVærdi

  Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway)

  smtp.zoho.com

  Primær SMTP gatewayport

  587

  Use SSL/TLS

  Påkrævet

  Kræver Betroet certifikat

  Deaktiveret

  Reply Address (Svaradresse)

  Din e-mailadresse

  SMTP servergodkendelse

  Logon/almindelig

  Enhedsinitieret E‑mail

  Brug enhed SMTP kreditering

  Enhedens bruger-id

  Din e-mailadresse

  Enhedsadgangskode

  Adgangskode til konto eller app

  Bemærkninger:

  • For konti, hvor totrinsbekræftelse er deaktiveret skal du bruge din kontoadgangskode.
  • For konti, hvor totrinsbekræftelse er aktiveret, skal du bruge en adgangskode til app. Hvis du vil oprette en adgangskode til en app, skal du gå til siden Zoho-mail-kontosikkerhed, logge ind på din konto og derefter klikke på Opret en ny adgangskode i afsnittet App-specifikke adgangskoder.
Var denne artikel nyttig?
Top