Skip to Content Information Center
Translation Assistant

Translation Assistant

Opis działania Translation Assistant

Lexmark™ Translation Assistant to aplikacja platformy Embedded Solutions Framework (eSF), która umożliwia skanowanie dokumentów w języku źródłowym i tłumaczenie ich na język docelowy. Przetłumaczone dokumenty można wydrukować lub wysłać pocztą e-mail.

Translation Assistant wykorzystuje oprogramowanie służące do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do rozpoznawania tekstu w skanowanym dokumencie i przesyłania go do usług Azure Cognitive Services w celu tłumaczenia maszynowego.

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat korzystania, konfiguracji i rozwiązywania problemów z aplikacją Translation Assistant eSF.

Uwaga:  Firma Lexmark oferuje również portal internetowy Translation Assistant. To rozwiązanie oparte na chmurze umożliwia przesłanie plików w języku źródłowym i przetłumaczenie ich na język docelowy. Przetłumaczone dokumenty można pobrać lub wysłać pocztą e-mail. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Portal Translation Assistant w Podręczniku administratora platformy Usługi w chmurze Lexmark.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top