Skip to Content Information Center
Translation Assistant

Translation Assistant

Instalowanie aplikacji

Uwaga:  Instalacja i wdrożenie aplikacji odbywa się w Usługach w chmurze Lexmark.

Aby zainstalować Translation Assistant, należy utworzyć konfigurację, a następnie wdrożyć ją w drukarce.

  Tworzenie konfiguracji

 1. Przejdź do pulpitu platformy Usługi w chmurze Lexmark.

  Uwaga:  Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku administratora platformy Lexmark Cloud Services.

 2. Przejdź do portalu internetowego Fleet Management. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pulpicie platformy Usługi w chmurze Lexmark kliknij kartę Fleet Management.
  • Z poziomu bieżącego portalu internetowego kliknij w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij Zarządzanie flotą.
 3. Utwórz konfigurację. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcje Konfiguracje > Konfiguracje, a następnie Utwórz lub Utwórz konfigurację.
  • Kliknij opcje Drukarki > Konfiguracja > Utwórz konfigurację.
 4. Wpisz unikalną nazwę i opis konfiguracji.

  Na przykład Zainstaluj aplikację Translation Assistant poprzez Uwierzytelnianie w chmurze.

  Uwagi:

  • Instalacja aplikacji Translation Assistant instaluje również w drukarce aplikację Uwierzytelnianie w chmurze, chyba że zainstalowano już nowszą wersję aplikacji Uwierzytelnianie w chmurze.
  • Jeśli aplikacja Uwierzytelnianie w chmurze jest już zainstalowana w drukarce, ustawienia aplikacji zostaną zastąpione nowymi wartościami z instalacji.
 5. Na karcie Aplikacje kliknij opcję Wybierz aplikacje.

 6. Zaznacz opcję Translation Assistant, a następnie kliknij Dalej.

 7. Kliknij Gotowe.

 8. W razie potrzeby kliknij nazwę danej aplikacji, a następnie zmień ustawienia konfiguracji.

  Uwaga:  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie ustawień aplikacji.

 9. Kliknij opcję Utwórz konfigurację.

  Wdrażanie aplikacji Translation Assistant w drukarce

 1. Na portalu internetowym Fleet Management kliknij opcję Drukarki, a następnie zaznacz jedną lub więcej drukarek.

  Uwaga:  Upewnij się, że drukarki spełniają wymagania instalacji aplikacji Translation Assistant. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Lista kontrolna gotowości do wdrożenia.

 2. Kliknij opcje Konfiguracja > Wdróż konfigurację.

 3. W oknie Wdrażanie konfiguracji wybierz utworzoną konfigurację aplikacji Translation Assistant, a następnie kliknij Wdrażanie konfiguracji.

  Uwaga:  Lista konfiguracji jest sortowana według daty ostatniej modyfikacji, przy czym ostatnie konfiguracje są wymienione na górze listy.

 4. Uwagi:

  • Wdrożonych konfiguracji nie można edytować, ale można je skopiować i zapisać jako nowe konfiguracje, które można modyfikować. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku administratora platformy Lexmark Cloud Services.
  • Po wdrożeniu konfiguracji ustawienia aplikacji nie mogą być konfigurowane z poziomu portalu internetowego Fleet Management. Ustawienia aplikacji można także skonfigurować z poziomu serwera Embedded Web Server. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie ustawień aplikacji.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top