Skip to Content Information Center
Translation Assistant

Translation Assistant

Drukowanie przetłumaczonego dokumentu

Uwaga:  Aby skorzystać z rozwiązania Translation Assistant, należy mieć dostępny limit tłumaczenia. W przypadku przekroczenia limitu tłumaczenia należy skontaktować się z administratorem.

 1. W panelu sterowania drukarki wykonaj jedną z następujących czynności (w zależności od konfiguracji logowania do drukarki):

  • Zbliż klucz do czytnika.
  • Dotknij opcji Logowanie za pomocą kodu PIN lub Bezpieczne logowanie, a następnie wprowadź dane logowania.
 2. Włóż dokument do tacy automatycznego podajnika dokumentów (ADF) lub umieść go na szybie skanera.

 3. Na ekranie głównym dotknij opcji Translation Assistant, a następnie zaakceptuj umowę użytkownika i zasady ochrony prywatności.

 4. Wybierz język źródłowy, a następnie dotknij opcji Dalej.

 5. Wybierz jeden lub więcej języków docelowych, a następnie dotknij dalej.

  Uwaga:  Można wybrać do pięciu języków docelowych.

 6. Wybierz opcję Drukuj, a następnie dotknij opcji Dalej.

 7. Wprowadź liczbę kopii, a następnie dotknij opcji Dalej.

 8. W razie potrzeby zmień ustawienia skanowania, a następnie dotknij opcji Gotowe.

  Uwagi:

  • Na przykład w przypadku dokumentów drukowanych w orientacji poziomej wybierz orientację Pozioma w menu Ustawienia skanowania.
  • Aby można było zmienić ustawienia skanowania, w ustawieniach aplikacji należy ustawić opcję Ustawienia skanowania na Pokaż. Aby zmienić ustawienia skanowania, na portalu Embedded Web Server kliknij przycisk Aplikacje > Translation Assistant > Konfiguruj, a następnie ustaw Ustawienia skanowania na Pokaż.
  • Koszty zostaną naliczone po zakończeniu skanowania i rozpoczęciu przesyłania dokumentu. Anulowanie zadania tłumaczenia po zakończeniu skanowania nie powoduje anulowania kosztów.
 9. W przypadku skanowania z szyby skanera dotknij opcji Wyślij, a następnie poczekaj na zakończenie tłumaczenia. W przypadku skanowania z automatycznego podajnika dokumentów nie ma potrzeby dotykania opcji Wyślij.

  Uwagi:

  • Jeśli skanujesz wiele stron, po wyświetleniu monitu dotknij opcji Skanuj następną stronę.
  • Aby zeskanować strony przy użyciu automatycznego podajnika dokumentów i szyby skanera w jednym zadaniu tłumaczenia, ustaw menu Zadanie niestandardowe na ON. Jeśli chcesz używać tylko jednego źródła skanowania, ustaw menu Zadanie niestandardowe na OFF.
 10. Na ekranie podsumowania tłumaczenia wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Dotknij opcji Zakończ.
  • Dotknij opcji  > Nowe tłumaczenie, aby rozpocząć nowe tłumaczenie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top